מאמר ל'במחנה' שלא נדפס

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' כסלו התש"ט, 1 בינואר 1949

הברירה האחרת היא "הסכם" עם עבדאללה והשלטתו בחלק הבלתי משוחרר של אר"י. מדינאי מפא"י הרשמיים מסכימים לכך אף על פי שהם יודעים – ואולי משום כך – שעם עבדאללה יבואו גייסותיו של בווין על סמך חוזה הברית שבין "הוד מלכותו העבר ירדני" לבין הוד מלכותו הבריטי.