מאורעות וניסיונות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 71-72

"ויחד עם הזעם גברה האמונה, אם בנים כאלה לעמנו, הרי עלה נעלה וגם נוכל. זו היתה דעת ההמונים הכלואים. ועל כן לא קול בכי ולא נהי תמרורים נשמע מגרונם; קול רינה פרץ מלבם: דוד מלך ישראל חי וקיים! ימין ה' רוממה - ימין ה' עושה חיל!"