לתשומת לב הדיוויזיה השישית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 15-16

"כוחות השעבוד הבריטיים ייתקלו בעתיד, לא בהמון סוער, בלתי מאורגן ובלתי מזויין; הם עוד ייפגשו בצבא עברי, צבא מחתרת מאורגן, היודע לא רק להיפצע, אלא גם להכות, היודע לא רק ליפול בגבורה, כי אם גם להפיל חללים בקרב שליחי ההשמדה. מקלע ייתקל במקלע; טומי-גן בטומי-גן; רובה מכודן ברובה מכודן. ואף- על-פי שלדיוויזיות הבריטיות יש יותר מקלעים וטומי-גנים ורובים, מאשר ללוחמי החופש העברים, הרי למוד תלמדנה את ההבדל בין נשק מדכא לבין נשק משחרר."