לקראת נצחון המרד וממשל עברי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' אייר התש"י, 23 באפריל 1950
מתוך:
עמוד 2

· חכמי משפט יודעים את "חוק החיים" הפנימי של מעשי חקיקה. כל חוק אינו אלא פרי מחשבתו ועמלו של אדם או של קבוצת אנשים. אולם משנחקק החוק הוא מנתק את עצמו ממחבריו כפי שבן אדם מבוגר יוצא מרשות הוריו. החוק מתחיל לחיות את חייו שלו; השפעתו היא לעתים שונה לגמרי מכוונת מחבריו אבותיו. למחברים אין עוד שליטה על התוצאות של מעשה ידיהם, כפי שלאבות אין שליטה על מעשי בניהם, שיצאו מרשותם. "חוק החיים" זה כוחו יפה גם לגבי הצהרות מדיניות היסטוריות. האדם משמיע אותן למטרות שונות, אבל בצאתן לעולם הן מעוררות גלים וגלי גלים לאו דווקא לפי רצונו של משמיען.