לקראת ה-10 בינואר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התשי"ז, 28 בדצמבר 1956
מתוך:
עמוד 2

מקובל בעולם, אך בעיקר אצל עם, שהיה נטול, במשך זמן רב, חיים ממלכתיים, כי מיניסטר הוא אדם ה"יודע", ואילו לא-מיניסטר הוא ילוד-אשה, שאינו יודע. כל שר, אומרים או חושבים הבריות, נושא בתיקו לגיון של סודות, ובראשו – קוהורטה. דעה קדומה היא; משום כך כה קשה לעקור אותה. אך דווקא בימינו ניתנו הוכחות, רבות מני ספור, להפרכתה מיסודה. הוכח, כי לא רק מיניסטרים הם ילודי אישה שאינם יודעים, אלא אף אלא, שחובתם היא לדעת, כדי שמיניסטרים ידעו, אינם יודעים. פשוטו כמשמעו.