לקראת ה-10 בינואר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התשי"ז, 28 בדצמבר 1956
מתוך:
עמוד 2

..דעתי, השאובה מן ההתבוננות והנסיון, היא, כי מקור האינפורמציה העיקרי של המדינאי הוא ההגיון. אין זאת אומרת, כי אדם בעל הגיון אינו יכול לטעות. הנחה כזו היתה טעותו הראשונה. אבל מדינאי, בין אם הוא יושב בממשלה ובין אם הוא עומד נגדה, אשר יש לו הגיון יטעה פחות, אף אם אין לו "אינפורמציה" ממי שיש לו "אינפורמציה" אך הגיון אין לו.