לקח מן ההיפוך

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אדר ב' התשי"ט, 13 במרץ 1959
מתוך:
עמוד 2

גם על פולניה, תחת המשטר הקומוניסטי, עוברות מחלות, הבאות על כל מדינה, בגלל הפקדת הייצור בידי הפקידות. מסתבר, כי, במקרים רבים, הפקדה זו כמוה כהפקרה. המענין הוא, כי דווקא שלטון כל יכול הוא, לעתים, חסר אונים לגבי מחלות אלו. אולי משום כך העלו הפולנים המצאה אורגינלית, או חיקו רעיון מקורי, כדי לנסות לשפר את רמת הייצור בארצם. במשרדי ראש הממשלהנפתחה, לפני זמן מה, תערוכה מיוחדת במינה. אפשר היה למצוא בה מחבת שנשרפה כליל, משהועמדה, בפעם הראשונה, עלי תנור בוער. הוצגו סוכריות-פרי, של היה בהן כל פרי. נוסו משורים, שהקפלו בנגיעה הראשונה בעץ, או מכונות כביסה יקרות שלא כיבסו. את התמונה, של ייצור כושל, השלימו פרדוכסים של מחירים סותרים. בקבוק קטן של מי קולון מחירו כפול היה מזה של בקבוק גדול של אותם מי קולון, שנוצרו באותו בית חרושת. חפיסה של פתיתי סבון, באריזה דומה, עלתה כמעט כפליים מאותו מוצר עצמו ארוז בירוק. בקיצור, היתה זו תערוכה של איך לא לייצר, או של איך לא למכור. הפולנים, וכן משקיפים, טוענים, כי היא השיגה את מטרתה. יתכן.
נדמה לי, כי תערוכה מעין זו, לאו דווקא של מוצרים, אלא של דברים, למען לימוד מן ההיפוך, היה צריך להקים בישראל. ואולי מקומה המתאים ביותר היה במשרדי ראש הממשלה.