לקח העבר

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 125-127

"ההתקפה העברית, כל התקפה עברית, איננה פרי תוקפנות של אומה שלטת, כי אם פרי רצון החיים של אומה משועבדת ומושמדת. על כן אין היא אלא הגנה במובנו העליון של המושג. והנשק העברי הוא כולו טהור, קדוש ומקודש כי בלעדיו, ובלי הפעלתו במלחמת שחרור, יהפכונו לעבדים, ירמסונו כתולעת וישחטונו כצאן, הן בגולה והן בציון."