לעת משבר כלכלי ושבר מדיני

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' כסלו התשל"ה, 15 בנובמבר 1974
נושאים:
מדיניות חוץ - יהדות ארצות הברית. ממשל - ממשלת אחדות לאומית

לעת משבר כלכלי ושבר מדיני, פניתי אל ראש הממשלה וחבריה בדברים הבאים:
– מבקש אני לפנות אל ראש הממשלה וחבריה, שוב בדברים גלויי לב לחלוטין. אני סובר, שכולנו דואגים. יש יסוד לדאגה. אין שום יסוד לבהלה, לא לפסימיות. מה היינו לפני שלושים שנה? מה כוחנו עתה? יצאנו אז מתהום. במאמץ לאומי מופלא, גברנו. היום כוחו של העם היהודי אדיר, מבחינה מדינית וביטחונית גם יחד. יש לנו גורם, כיהדות ארצות הברית, אשר כמוהו לא היה לנו מאז היינו לעם, אינני סובר שיש לאומה אחרת גורם כח מדיני כזה. נצא. בעזרת השם, נוציא את העם למרחב. אבל יש דאגה בלב. יומם ולילה יש דאגה. ואין צורך לפרש.
בימים בהם יש דאגה כזו, אני רוצה לומר לכם משהו, ראש הממשלה וחבריה. בכל הכרתי אומר זאת, הייתי אפילו מוסיף, בנימה חברתית. עם רובכם שירתי יחד שלוש שנים תמימות בממשלה. למדנו אז, כולכם תסכימו, לחשוב יחד, לדאוג יחד לעמנו. שלוש שנים. פרק זמן רב. לכן, גם מתוך נימה חברית אפנה אליכם, מורי ורבותי. אתם אינכם יכולים, בימים כאלה, לשאת במשא. לא תוכלו. אלה אינם ימים רגילים. ממשלת ששים ואחד, כפתור ופרח. ממשלת שישים וששה, ניצחון אדיר, הרחבת הבסיס הממשלתי. אני שב ואמר לכם: לא תוכלו לשאת במשא. זה עומס שאין לו שיעור. כולנו בתוך עמנו, נפגשים עם משפחות, עם חיילים, עם אזרחים, אולי אינכם יודעים איזו זעקה יש היום מלב העם: קומו התאחדו, שבו יחד טכסו עצה, מי שלא יטה אוזן שלישית, כדי להקשיב קשב עמוק לקריאה זו, הוא ינסה לעבור לסדר יומו הרגיל, השלטוני השררתי, המשרדי על אחת התופעות המופלאות בתולדות עם נצור. אין לו פחד. הוא אמיץ. יש לו דאגה. מתוך הדאגה הוא רוצה, אדרבא, בטובי הכוחות, טובי המוחות מכל המפלגות, שיתאחדו ויתלכדו, שיעוצו ואז נעמוד איתן.
שימו אל לבכם. גם בשטח הכלכלי, אנה אנו באים? רק לפני מספר חודשים הבאתם תכנית להבראת המשק. הבטחתם שהוא יוברא. עכשיו אתם מדברים על תכנית אחרת להבראת המשק, והמשק הולך ממחלה למחלה. ובמדיניות אנו עומדים לחצים ואיומים, ואולי בפני מבחנים קשים ביותר.
איש לא יחשוד בנו שאנו משמעים באוזניכם את הדברים האלה משום שאנו נזקקים לשררה, אני חושב, שאוכל להשמיע הודעה זו על דעת כל הבית, ללא יוצא מן הכלל. כל אחד יכול למלא את תפקידו – ממשלה, אופוזיציה, כנסת. ברוך השם. אנו משתדלים לעזור לעמנו, לשרת אותו באמונה ובנאמנות, כמיטב הבנתנו, אבל זו הקריאה, מלב העם.
אם מר רבין וחבריו החליטו לעבור על קריאה זו לסדר היום, חובתכם היא ללכת לעם ולמסור בידו את ההכרעה באיזו הנהגה הוא בוחר לעת כזאת.