לענין שיטת הבחירות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התש"כ, 1 ביולי 1960
מתוך:
עמוד 2

אלה שאינם תומכים במפא"י ואינם מובחרים בה - והם הרוב המכריע של האומה - נתנסו בשלטונה בעוד היא מיעוט פרלמנטרי. הם יודעים לא רק על מעשים מסויימים, אלא גם על מגמות מסויימות שהיו הופכות למעשים, אלמלא נושאיהן לא היו במיעוט, ולא ידעו זאת מתחילה, ולא חרדו מפני הקטנתו, העלולה להיות באחד הימים, תלולה, או אף מכרעת. וודאי מניעה זו אינה נראית לעין. אך צאו וראו, איך עמים אחרים, חפשיים, מבטיחים אותה, במסרם לקבוצה פוליטית מסויימת את אמצעי הביצוע הממלכתיים. באנגליה ישנה חוקה, מפורטת, ברורה, מקודשת, לא כתובה, אך קבועה. בארצות הברית נחקקו ונקבעו והופעלו אמצעי הריסון והאיזון הידועים, בעוד למעשה שתי המפלגות שותפות, באורח מתמיד, לרשויות השונות, הפדרליות או המדינתיות.