לענין שיטת הבחירות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התש"כ, 1 ביולי 1960
מתוך:
עמוד 2

מה הריסון והאיזון אצלנו? חוקה אין. מסורת ממלכתית אין. מגמות טוטליטריות ברורות ישנן. שלטון, מפלגתי למעשה, על המשק קיים, מתרחב והולך. מלבד האופוזיציה, עליה ידוע, כי, בשעת הצורך, היא מסוגלת לגלות התנגדות, שהדה יגיע לכל בית (אך הרוב, בכל זאת, קובע*, אין לנו ריסון קונסטיטוציוני. המעצור היחיד הוא היות המפלגה השלטת במיעוט. העם עדיין לא התנסה בביטול המעצור הזה. ומי שמציע, או מייעץ, לבטלו, אינו ידוע, באילו סכנות עללה עצתו, לו היתה מתקבלת, להעמיד את האומה ואת מדינתה.