לעג הדימוקרטיה החד-מפלגתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ג, 18 בספטמבר 1963
מתוך:
עמוד 2
הקומוניזם מסוגל לשלוח אדם לחלל החיצון; אין הוא יכול להעלות אלי חרות בלא פחד.