לעג הדימוקרטיה החד-מפלגתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ג, 18 בספטמבר 1963
מתוך:
עמוד 2

שום איש... לא יטען, כי אמירת האמת בפני הדיקטטורים היתה מרתיעתם מדרכם לעומת זאת, מתעוררות שלוש שאלות, שהן מעשיות כפי שהן חמורות.