לעג הדימוקרטיה החד-מפלגתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ג, 18 בספטמבר 1963
מתוך:
עמוד 2

הם תמיד משתדלים לשכנע כי שלטונם אינו שרירותי, או כי הוא פרי תנאים מיוחדים, אשר אחרים לא ידעום, או כי הוא חדור שליחות סגולית, חברתית, לאומית או אפילו בין-לאומית. גם אם תוכחש התגוננות רבת פנים זו, הרי מי שאזנו קשובה ישמענה מתוך בליל הטענים, אשר בגללם, או למענם, כביכול, הוקמה הדיקטטורה.