לעג הדימוקרטיה החד-מפלגתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ג, 18 בספטמבר 1963
מתוך:
עמוד 2

הדיקטטורה, על אף כוח הדכוי העומד, לפי טבע הדברים, לרשותה, היא בדרך כלל, מבויישת במקצת. שום שליט יחיד בימינו לא יעיז לומר את אשר היו מכריזים בגלוי, ואפםילו בגאווה, הקיסרים הרומאים בימים, בהם הלגיונות החלו להוריד ולהעלות, לערוף ולהליך לאמור: שלטוני הוא חוקי כי הוא נקבע בכוח הנשק. האוטוקראטים של תקופתנו מנסים תמיד לשוות לשררתם מידה של חוקיות. בעיקר הם שואפים להוכיח, כי אם דימוקרטיה פירושה שלטון עם, הרי שלטונם קם, או קיים, על פי רצונו של העם. לא תהא זה הפרזה, אם נאמר, כי הדיקטטורים, על אף התנשאותם השחצנית כלפי פנים, הם בדרך כלל אפולוגטים כלפי חוץ.