לעג הדימוקרטיה החד-מפלגתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ג, 18 בספטמבר 1963
מתוך:
עמוד 2

נאמר לנו, כי בארצות מסויימות המשטר הטוב ביותר והטבעי ביותר הוא של דימוקרטיה חד-מפלגתית. עוד יהיה עלינו לשוב ולהתבונן מקרוב במושג המשולה הזה עליו ג'פרסון לא כתב, לא שמע ולא חלם. לפי שעה, עלינו למהר ולהדגיש את הנזק העצום, הבלתי משוער, הכרוך בעצם הכנסתו למילונה המדיני של התקופה. יהיה נא ברור, כי מי שטוען, מתוך אופורטוניזם אידיאולוגי או מדיני לסוג זה של דימוקרטיה, הקשור בקיומה של מפלגה אחת ויחידה, הרי הוא מחזק בידים את הדיקטוטרה למיניה בכל ארץ, בה היא קמה, ובכל יבשת עליה היא מתפשטת.