לעג הדימוקרטיה החד-מפלגתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ג, 18 בספטמבר 1963
מתוך:
עמוד 2

הלך מחשבה זה, של אמנם... אבל... הוא מדאיג מאד. אפשר להסיק ממנו, כי יש סוציאליסטים שהם דימוקרטים על תנאי. בעיניהם, שלטון סוציאליסטי הנו מתקדם, אפילו הוא דיקטטורי; שלטון לא סוציאליסטי הנו ריאקציוני, גם אם הוא דימוקרטי. כפילות זו, הראויה לשגיונותיו של ג'ורג' אורוול, לא תוכל להתקבל על דעתו של אדם, המאמין בדימוקרטיה ללא תנאי. אין להפריד בין צורת השלטון ותוכן המשטר. שלטון רע לא יוכל ליצור משטר טוב. ושלטון דיקטטורי הוא רע מיסודו, יהיה המשטר, שהוא בא לייסדו, אשר יהיה.