לעג הדימוקרטיה החד-מפלגתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ג, 18 בספטמבר 1963
מתוך:
עמוד 2

כלום מטיפים סוציאליסטים לדיקטטורה, לפרלמנט חד-מפלגתי, לשלטונו המוחלט של אדם אחד על הצבא, המשטרה, הבולשת, העתונות, הרדיו והטלביזיה? כל מפלגה, הנמנית על האינטרנציונל השני, תכחיש בתוקף, כי כזו היא מגמתה. הן בכך, תאמר, נבדלים אנו מן הקומוניסטים. הללו, מימי לנין, נושאים בגלוי את רעיון הדיקטטורה הקרויה זו של הפרולטריון. היא אמנם הוכרזה כזמנית. אולם זמניותה נמשכת כבר עשרות בשנים, ואין לפי שעה שום סימנים לסיומה. לא כן הסוציאליסטים. הם דוחים דיקטטורה ומתעבים אותה. הם מאמינים בדימוקרטיה גם כאמצעי להשגת המטרה וגם כתחליף בפני עצמה. כזאת וכזאת יאמרו לנו כל באי אמסטרדאם.