לעג הדימוקרטיה החד-מפלגתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ג, 18 בספטמבר 1963
מתוך:
עמוד 2

בעוד הדימוקרטיה נותנת כבוד לאדם, הרי, מבחינה מינהלית אין היא ,,נוחה". להיפך, הדיקטטורה. היא משפילה את האדם עדי עבדות ופחדנות, אבל יש בה מן הבחינה האדמיניסטרטיבית ,,נוחות" רבה. אין בה כאבי הראש המקובלים במשטר דימוקרטי.