לעג הדימוקרטיה החד-מפלגתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ג, 18 בספטמבר 1963
מתוך:
עמוד 2

הנימוק החשוב, והמשכנע ביותר, שאפשר להעלותו נגד הקומוניזם, הוא משטר זה שולל את החרות מן האדם החי בו. לא נימוק חומרי הוא אלא רוחנו. אין הוא מלאכותי; כולו אמת. הקומוניזם מסוגל לשלוח אדם לחלל החיצון; אין הוא יכול להעלות אלי חרות בלא פחד. חוסר יכולת זה אינו קשור באדם וברצונו, במוסד ובהחלטתו; הוא צפון במשטר עצמו, שעיקרו המפלגה האחת והיחידה, ואידך לא זיל ולא טפל אלא תוצאה. ותוצאה חמורה זו של שלילת החופש נוגעת לצבא ולבולשת ולכלא, לעתונות ולרדיו, לאמנות ולצנזורה לאימה בלילות, שהיתה ולפחד בימים, המוסיף לשרור. בקיצור מודגש: משטר החד מפלגתיות הוא המקור של כל הנגעים העיקריים גם תחת הקומוניזם.