לעג הדימוקרטיה החד-מפלגתית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ג, 18 בספטמבר 1963
מתוך:
עמוד 2

השאלה האחרונה נוגעת לקומוניזם. מי שרוצה למנוע את התפשטותו, ביחוד בקרב הדור הצעיר והמשכיל, חייב לדעת כי רק טענות אמת תעמודנה לו בהתנגדותו ובהסברתו כלום אפשר לטעון, כי הקומוניזם אינו מפתח מדע, או אינו נותן השכלה להמונים, או אינו מקים תעשיות, או אינו מפרה אדמות? טענות מעין אלו שוא הן והשמעתן היתה משיגה את ההיפך מן המבוקש. באשר להבדלים ברמת החיים של ארצות הדימוקרטיה המפותחות ושל ארצות, בהן שולט המשטר הקומוניסטי, הרי הם עדיין רציניים מאד. אבל ההבדלים אלה, אם הם בכלל יכולים לשמש נימוק הסברתי מכריע, בין ארצות הקומוניזם המתפתחות ובין הארצות הבלתי מפותחות עליהן משתלטת אותה דימוקרטיה חד מפלגתית.