לנו אורך רוח

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אלול התשכ"א, 8 בספטמבר 1961
מתוך:
עמוד 2

שמעתי פעם את זאב ז'בוטינסקי מסביר לתלמידיו: במדיניות כמו באהבה - אין מתייאשים מן הלאו הראשון.