למחרת החלטת האו"ם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"ח, 30 בנובמבר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 79-80

 בשם צו החיים של עמנו המושמד -

בשם שאיפת החרות של עמנו המפוזר והמשועבד -

בשם זכותו ההיסטורית הבלתי ניתנת לערעור -

הרינו מודיעים ומכריזים בפני עם ועדה ובפני אומות העולם:

ביתורה של מולדתנו הוא בלתי חוקי.

הוא לא יוכר לעולם.

חתימת מוסדות ויחידים על חוזה הביתור משוללת כל תוקף.

היא לא תחייב את עם ישראל.

ועם ישראל יוסיף מתוך הכרת צדקתו, להלחם לשחרור ארצו ולקבוץ מיליוני בניו על אדמתה, מעבר מזה ומעבר מזה לירדן. 

 

עם המכבים, שגבורתו חודשה לעיני כל, ישחרר את ארץ המכבים.

ירושלים היתה ותהיה לעולמים בירתה.

 

ארץ-ישראל תוחזר לעם ישראל. כולה. לנצח.