למה רגשה מפא"י נאומו של מ. בגין בויכוח על מדיניות החוץ בסכסוך הסורי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשי"א, 1 ביוני 1951
מתוך:
עמוד 2

אולם עובדה אחת אינה זקוקה עוד לחקירה והיא דורשת תשובה מצד האחראים, גם מצד הממשלה וגם מצד פיקוד הצבא, איך אירע הדבר כי במקרה של התנגשות בין כוחותינו לבין כוחות אויב באזור שלנו, לא היתה בכלל תגבורת צבאית עברית מאחרי כוחותינו אנו, אלא אנחנו נזמנו ובקשנו קצין צרפתי העומד במקרה בראש ועדת שביתת הנשק המעורבת, שיואיל להפסיק את הישיבה של אותה ועדה, ללהפסיק את האש ולהוציא את חלילינו. האם נבי דניאל היא אל חמה? האם מזמן נבי דניאל כשבא קצין בריטי והתערב בטובו להוציא עשרות חברי הגנה, בתנאי שימסרו את הנשק בידי האויב, לא קם צבא, לא קמה מדינ? בקצין צרפתי נתלה את הוצאת חיילינו וחללינו?