למה רגשה מפא"י נאומו של מ. בגין בויכוח על מדיניות החוץ בסכסוך הסורי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשי"א, 1 ביוני 1951
מתוך:
עמוד 2

... הממשלה קיבלה את הנזיפה, הרכינה ראש, כופפה גב, משום שהממשלה הזאת, כפי שהיא חולה בתסביך התנשאות כלפי גורמים פנימיים, כן היא חולה בסביך נחיתות כלפי גורמים זרים.