למה רגשה מפא"י נאומו של מ. בגין בויכוח על מדיניות החוץ בסכסוך הסורי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשי"א, 1 ביוני 1951
מתוך:
עמוד 2

ואין כל זכות מוסרית או סמכות מדינית לממשלת אמריקה לנזוף בממשלתנו, על מעשה שהיא החליטה לעשות.