למה רגשה מפא"י נאומו של מ. בגין בויכוח על מדיניות החוץ בסכסוך הסורי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשי"א, 1 ביוני 1951
מתוך:
עמוד 2

אני רוצה לומר מראש ומיד שאנו רואים בנזיפה זו של הממשלה האמריקנית בממשלתנו פגיעה חמורה בריבונותנו; אחנו רואים ב"נזיפה" מעשה חוצפה מצד מדינה זרה בממשלת ישראל על שהיא החליטה להגיב על רצח אנשינו...