ליום הבסטיליה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התש"ז, 13 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 203

מחר חל חגה הלאומי של צרפת, חג המהפכה, שהחדירה את שאיפת החופש לא רק בעם הצרפתי, אלא גם בכל עמי תבל.

ברכתנו שלוחה לצרפת ליום הבסטיליה.

עזה תקוותנו, כי צרפת החפשית תוסיף לעמוד לימין הלוחמים לחופש - גם לימין הלוחמים לחרות בציון הכבושה.