לזכר הפרת ההבלגה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' חשון התש"ז, 14 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 289-290

 "בעמדנו בעצם ימי המלחמה הזאת, זכור נזכור את חלוציה, את מורינו ורבותינו שלימדונו להאמין, לסבול ולהילחם. זכור נזכור את הגיבורים שנפלו חלל בשלב הראשון של מלחמת-השחרור, שנפלו בהדרכת לוחמים, ובהכנת חמרי מלחמה, בקרב ועלי גרדום רוחם העשויה לבלי חת תלוונו גם בימים באים - ימי מבחן קשים, ימי הכרעה גורליים, שיקרבונו אחרי סבל וקרבנות, ליום הנצחון."