לזכרם של ראשונים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 124-125

"ביום מסה ומבחן, עת הנך רואה כי גורל העם הוטל על כף המאזנים; עת הנך מרגיש, כי ההסתגלות, מתוך נוחיות או מתוך דאגה ל"פופולריות", כמוה כבגידה, אזי, אחא, אל תשמע לקולם של בעלי החותמת; שמע לקול אחד בלבד: לקול מצפונך. רדיפות? עינויים? גידופים? אין דבר! עשה את חובתך, ויום יבוא, כשצדקתך תצא לאור ותהיה לאור."