לוחמים, מטרותיהם ודרכיהם

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אלול התש"ל, 18 בספטמבר 1970
מתוך:
עמודים 11,20

מה היתה מטרת המחתרת העברית הלומת? שיחזור המאורעות העיקריים, ציור הקווים היסודיים יספיקו, כדי להשיב לשאלה זו.