לוחמים, מטרותיהם ודרכיהם

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אלול התש"ל, 18 בספטמבר 1970
מתוך:
עמודים 11,20
נושא:
בטחון - טוהר הנשק

כל משכיל, מחוץ או מבית, יודע כי ביחס ללחימה, סדירה או מהפכנית, לא תתכן ההכללה ולא תועיל. האבחנה, ביחס למטרה ולאמצעים, כי היא לא רק אפשרית אלא הכרחית. בלעדי האבחנה הכפולה הזאת, היה האדם נקרא להכיר בתנועות האפילות, הראקציוניות ביותר, רק משום שהפעילו נשק.