לוחמים, מטרותיהם ודרכיהם

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אלול התש"ל, 18 בספטמבר 1970
מתוך:
עמודים 11,20
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. הסכסוך הישראלי פלסטיני - טרור ופיגועים. חירות האדם

לצד הדברים הישנים, הוצגו גם שאלות מן האופנה החדישה. איך אתה מעריך את המבצעים של ד"ר חבש? הערכתי. כן, הוסיף הצעיר לשאול, אבל האם אתם לא השתמשתם בטירור? כלום לא היית מפקדו של הארגון הצבאי הלאומי? הייתי. ומאחר שהנני אחרי נסיון מסויים, שנמשך שלוש שנים, יכולני לאשר את הדעה בה דבקתי בי"ח שנים קודמות, לאמור: שום תפקיד ממלכתי לא ישווה, מבחינת ההרה הפנימית, לתפקיד הקשור במלחמת שחרור. למשכיל הצרפתי, אשר לא הירבה לקרוא, הסברתי את ההבדל במטרה ובדרך גם יחד.