לוחמים, מטרותיהם ודרכיהם

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אלול התש"ל, 18 בספטמבר 1970
מתוך:
עמודים 11,20
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל

סכסוך זה הוא טראגי, אך אינו היחיד בעולמנו; כי אולי אין זה נוח, גם לאחוז אחד של גוי רב ועצום, לחיות בארץ בה שולט רוב של אומה אחרת; כי האומה הזאת, אשר דבקה בארצה מאז ומקדם ובכל דורות קיומה, מכירה במיעוט הערבי הלאומי ובשווי זכויותיו האזרחיות, בתרבות, בלשון, בחינוך ובקידום מתמיד; כי הרעיון של ארץ חד-אתנטית הוא אפילו, ראקציוני, נאצי; כי בשביל העם היהודי ארץ-ישראל היא בעיית קיום, ואילו בשביל האחוז האחד של היישות הערבית זוהי שאלה של אי-נוחות חלקיקית; כי אם כזה הוא העימות, מבחינת העבר והעתיד כאחד, היכן הוא העוול המכריע, והיכן הצדק העליון?