לוחמים, מטרותיהם ודרכיהם

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אלול התש"ל, 18 בספטמבר 1970
מתוך:
עמודים 11,20
נושאים:
אישים - משה דיין. מחתרות - אצ"ל. בטחון - טוהר הנשק

גם האמצעים חשובים. מאחר שכך כתבתי בעיצומה של לחימתנו בהבדל של שנות דור, לשוב ולהסביר את הפילוסופיה שלנו במחתרת. המטרה אינה מצדיקה את כל האמצעים. לא כל מטרה מצדיקה אמצעים מסויימים. מלחמה או לחימה היא תמיד נוראה. משום כך, יש להטיל עליה מגבלות, לפי צווי האנושות. אחרת, ישוב האדם אל המערה ממנה קם ויצא. בהתאם לפילוסופיה זו תכננו את מבצעינו. עשינו מאמצים מתמידים, כדי שלא תיפגע האוכלוסיה האזרחית, ערבית כיהודית. באותה שיחת סתר, שהזכרתיה, אמר לי גם מר דיין, כי רכשנו את "אהדת ציבור הפועלים". הוכחתם, הסביר, כי אתם נזהרים שלא לפגוע ביהודים. האמת היא כי נזהרנו גם לא לפגוע בערבים, או באנגלים שאינם נמנים על הכוחות המזויינים. עובדה היסטורית רבת משמעות היא, כי בכל שנות מלחמתנו נגד השלטון הבריטי, לא הרים ערבי יד על יהודי. יהודי, כמובן, לא פגע בערבי.