לוחמים, מטרותיהם ודרכיהם

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אלול התש"ל, 18 בספטמבר 1970
מתוך:
עמודים 11,20
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, לח"י, פלמ"ח. בטחון - הגנה עצמית. חירות האדם

על מה, איפוא, נלחמנו היהודים בארץ-ישראל, לאירגוניהם, לתקופותיהם? הווה אומר: הם נלחמו להצלה מכליה, לשחרור עם מעבדות.