לוחמות נגד ההגיון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התשי"ז, 5 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

אנחנו, תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, היינו, ותמיד נהיה, קפדנים בשיקול כל פעולה צבאית, בעיקר מבחינת שעת הכשר, רכישת בעל ברית, מניעת אבידות ככל האפשר והימנעות ממלחמה כל חזיתית, אולם הן לא רק אנחנו, אלא גם אחרים, לא מעטים ולא ,,קיצוניים", לוקחים בחשבון, כי גם בעתיד יהיה עלינו, בתנאים מסויימים, למען הצלת האומה ועצמאותה, לנקוט ב,,התגוננות יזומה", ששמה האחר יוזמה איסטרטגית, או מיבצע שחרור. האם גם בעתיד, בבוא עת הפעולה המחושבת, ההכרחית והאפשרית, נוכר, באשמתנו אנו, כתוקפנים?