להרחיב ולהתקדם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 9

בפעולת התקפה אחת לא נושענו. צריך להמשיך במלחמה, להרחיבה ולהתמיד בה. אסור לעמוד במקום; אסור לסגת. השלטון הבריטי מוכרח ללמוד, כי הוא לא יוכל לשלוט בלעדינו ונגדנו בכל השטחים יש להילחם; ולאו דוקא בשטח הצבאי. אמנם, בלעדי המלחמה המזויינת לא יהיה טעם להתנגדות פסיבית. וכל התנגדות אזרחית, אם מטרה רצינית בפניה, מוכרחה, בתוקף חוקי הברזל של ההתפתחות, להביא לידי התקוממות מזויינת. אך אין זאת אומרת, שיש להגביל את מלחמתנו לפעולות נשק בלבד.