להיכנע או לא להיכנע, זאת השאלה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ה, 4 ביולי 1975
מתוך:
P20-281
נושא:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב, יסודות מדיניות החוץ

אבל כאמור, רב הוא הסיוע הניתן לנו על-ידי ארצות הברית. לכן יש דאגה טבעית בלב לקראת אפשרות של חילוקי דעות יסודיים על הדרך המוליכה לקיום בטחונה של ישראל ולהבטחת שלומה. אבל יש לומר בפה מלא, כי הדאגה העמוקה ביותר היא לאפשרות של כניעה. היא עלולה להביא עלינו סכנות, בשטח המדיני והבטחוני, אשר שיעור אין להן. היא תסכן, במישרין, את חיילינו; היא תאפשר לאויב להכין את תוכניותיו התוקפניות; היא תתן בידיו יתרון אסטרטגי במצב מלמה; היא תשבור את מורל העם; היא תהרוס לחלוטין את שארית האמינות של ישראל ביחסיה עם גורמים זרים. איש לא יקבל עוד ברצינות לאו ישראלי מול דרישות אויבים ולחצי ידיים. הכל ידעו, כי שום נדר ממשלתי אינו עומד במבחן; כל הנדרים הופרו; כל העלות והשבועות אף עליהן ייאמר: לא שרירין ולא קיימין. והאויב מצפה.