להיכנע או לא להיכנע, זאת השאלה

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשל"ה, 4 ביולי 1975
מתוך:
P20-281
נושא:
מדיניות חוץ - יחסי ישראל-ארה"ב

איש, כמובן, לא יזלזל באפשרות של ריב גלוי בין ישראל לבין הממשל האמריקני, כפי שהוא החל להתפתח, למעשה, על רקע של הסדר הביניים, עוד בחודש מרץ, ישראל קיבלה סיוע אמריקני רב ממדים, גם אם תמיד יש לזכור, כי לא היתה כאן שום חד-צדדיות. העזרה היתה הדדית. זוכר אני היטב, כי בשעה לא נעימה, שהיתה קשורה בחילופי איגרות בין וושינגטון לירושלים, שיגר לוי אשכול המנוח שדר לשגרירנו, אשר נתבקש להסביר לאשי שיחו, כי עשינו למען אמריקה דברים דגולים וחשובים, "ואולי יותר מכפי שעשתה בשבילנו". הדברים היו נכונים אז; וכאלה נותרו.