להגנת הכלכלה העברית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז סיון התש"ו, 15 ביוני 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 147-148

לכל מעשי החבלה האלו יושם קץ רק עם הפלת השלטון הבריטי המשעבד והמנצל, והקמת הממשלה העברית, שתהא מעונינת, ככל ממשלה נאמנה לעמה ולארצה, לפתח ולא להצר, לבנות ולא להחריב, להרים את דרגת החיים של ההמונים ולא להורידה. להקמת ממשלה כזו מכוונת מלחמתנו, מלחמת השחרור העברית.