לבל יאחר נצחונה של האמת (דברים בפתיחת הכנוס הארצי של בית"ר)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשט"ו, 12 באפריל 1955
מתוך:
עמוד 2

אין שום ספק בעיני, כי האמת אשר אנו נושאים אותה משחר נעורינו, נצח תנצח. אולם הסכנה היא, שנצחונה יבוא מאוחר מדי, שהוא לא יבוא אלא אחרי שהעם הזה, שותת הדם יהיה שוב לקרבן של הכזב השולט והשליט, המתרברב בכוחו ומתיימר להנציח את עצמו. כדי למנוע את זאת כדי להביא לנצחונה של האמת בעוד מועד, כדי להציל את העם הזה משואת דמים בעתיד, כפי שראש-בית"ר ניסה ורצה באמת שלו.