לבל יאחר נצחונה של האמת (דברים בפתיחת הכנוס הארצי של בית"ר)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשט"ו, 12 באפריל 1955
מתוך:
עמוד 2

אם נפעל לפי חשוב אסטרטגי נכון ותכנון מדיני מתאים על בסיס זכותנו ההיסטורית, זכותנו הלאומית. אז לא ידובר בישראל ובגויים על "התפשטות" על שאיפה לכבוש אדמות זרים. אז ידובר בקרב העם ובקרב הגויים על שחרורה של מולדת הקדומים העברית, על החזרת נחלת אבות לבניהם, על איחודה מחדש של מולדת מבותרת, שהיא שלמות לא רק מבחינה היסטורית גיאוגריפית וכלכלית, אלא גם מבחינת האפשרות של השכנת שלום, של בטול המצב הבלתי נורמלי של מלחמה, מצב שהוא לבלי נשוא, אם הוא נעשה, או עלול להיעשות, מתמיד. אכן, לא רק בשפתנו אלא גם במציאותנו השם "שלום" שם נרדף הוא ל"שלם"