לבל יאחר נצחונה של האמת (דברים בפתיחת הכנוס הארצי של בית"ר)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשט"ו, 12 באפריל 1955
מתוך:
עמוד 2

נושאי האשליה, שנכשלו בה כפי שהיא הכשילה אותם, אינם מוכנים כמובן להודות בכשלונם. משום כך הם נעשו תבוסנים ממין מיוחד. המושג "תבוסן" נתקבל בשפה הבין-לאומית בימי מלמת העולם הראשונה. בימים ההם, בימי קלימנסו, נקרא תבוסן איש שלא האמין בנצחון במלחמה. תבוסני מלמה כאלה היו לעמינו לרוב. פעילותם נתנה בעיקר אותותיה מתקופת מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי, האסטרטגים הסוכנותיים לא האמינו באפשרות של סילוק השלטון הבריטי מארצנו במרד, בקרב, במלחמה... אולם, כפי שאמרתי יש לישראל היום טיפוס חדש של תבוסן השלום". מנהיגיה הרשמיים של האומה, תבוסני המלחמה בעבר, אינם מראים לנו שום דרך כיצד להשכין שלום, איך ללתת בטחון לאזרחינו ולחיילינו. ולמעשה הם נואשו, לפחות בשביל הדור הזה, אם לא בשביל הדורות הבאים מן התקווה להשיג שלום בינינו ובין אוייבנו. ..