לבל יאחר נצחונה של האמת (דברים בפתיחת הכנוס הארצי של בית"ר)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשט"ו, 12 באפריל 1955
מתוך:
עמוד 2

המושג "שלום" הוא רחב וכולל בתוכו הסדרים מדיניים כלכליים וצבאיים. אך בדברי הערב על השלום בינינו ובין אויבינו, אינני מתכוון אלא למושג בפשטות, לאמור, למצב של אי-שפיכות-דמים. האמת היא כי זהו העיקר במושג זה. אם ישנה שפיכות דמים, אין ולא ייתכן שיהיה שלום.