לא תהיה מלחמת אחים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"ה, 3 בדצמבר 1944
מתוך:
במחתרת, (תשי"ט) כרך א' עמ' 169-173

כיום, נוכח "השקט ההורס" של ההנהגה הרשמית, יש הכרח אוביקטיבי במלחמתנו, יש צורך לאומי בקיומנו. זוהי הכרתנו העמוקה והפטריוטית, אליה נופצו כל האיומים וכל האולטימטומים. גם האיום הפרובוקטיבי במלחמת אחים ינופץ אל סלע אמונתנו. לא נלך למלחמת אחים. בשום תנאים ולמרות כל הפרובוקציות. יהיה מה שיהיה, אך חיילינו לא ירימו את נשקם נגד יהודים יריבים. הם לא יעשו זאת, לא מפני שהם מצדיקים את הרדיפות עליהם, אלא מפני שראייתם היא עמוקה מזו של יריביהם. ראייתם היא היסטורית ולא כיתתית. ופרספקטיבה היסטורית זו דורשת למנוע בכל מחיר, אף במחיר הקרבנות היקרים ביותר, אף במחיר "החיסול", מלחמת יהודים ביהודים בכוח הנשק העברי.