לא תהיה מלחמת אחים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"ה, 3 בדצמבר 1944
מתוך:
במחתרת, (תשי"ט) כרך א' עמ' 169-173

ועתה מסיתים ומלשינים - למלאכתכם! לא לכם הננו דואגים. אין לנו בשבילכם אלא בוז. לא לנו הננו דואגים, כי לא נוצרנו על מנת לחיות; אנו חיים על מנת ליצור, וגם בהקרבת חיינו ניצור. אין זה משנה את יעודנו. אנו דואגים ליהודי הנאמן ולעתיד המדינה העברית הגדולה, שבוא תבוא, יהיה מי שיהיה נושאה. למענם, רק למענם, קבענו עמדה זו והצהרנו את הצהרתנו. ידע העם. בשום תנאים לא נרים נשק נגד יהודים יריבים.