לא תגובה ולא תוקפנות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945

"לא לחיפושי נשק שלהם צריך להמתין, כדי לשלוף את הנשק להגנתנו; יספיק החיפוש שלנו אחרי האמת. כדי לקום ולהגן עליה בכל כוחותינו." "אין בין מלחמתנו לבין תוקפנות ולא כלום. לא כדי לגזול משהו, השייך לזרים, קמנו; קמנו, כדי להחזיר לעמנו את אשר לו, קמנו, כדי לתת לו את הדבר, שבלעדיו אין אנו יכולים לחיות, לא כאנשים, לא כיהודים לא כיחידים ולא כציבור. לשחרר את המולדת באנו; לכן מלחמתנו היא מלחמת צדק."