לא עת "להפגין" – עת להלחם !

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' חשון התש"ז, 3 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 276-278

"מלחמת השחרור תימשך ותגבר. חיילי העם, נושאי רעיון הגאולה ומגשימיו, יודעים כי לא עת להשתמש ב"נשק" ההפגנה. עת להפעיל את הנשק; לא עת להשבית את חיינו, עת להשבית את חיי האויב ומנוחתו; לא עת לסלסל במליצות, עת להכות בשלטון הדכוי; לא עת להתגוששות פנימית, עת למלחמת העם, עת למלחמה מתוך ידיעת המטרה, מתוך אחדות הלבבות, ליכוד המחנות ואחוות אחים."