לא עוד לסגת – נעמוד כעם אחד ! נאומו המלא של מ. בגין במושב המועצה הארצית, ז" בשבט תשי"ז

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' שבט התשי"ז, 11 בינואר 1957
מתוך:
עמוד 2,7
הבעיה העקרונית: לפי הכרתנו, העליונות של השלטון האזרחי הנבחר, הנתמך ע"י רוב בבית-הנבחרים, על הכוחות המזוינים של האומה – חוק עליון הוא Suprema Lex של רפובליקה חפשית אנו בכל לבנו עומדים על החוק הזה. הוא המבחן לחופש המהותי של מדינה. אנו יודעים שצבא ישראל כולו, על הגבוהים במפקדיו על המצויינים בצנחניו, על הנאמנים בסמליו, על הממושמעים בטוראיו, על חטיבותיו וגדודיו, פלוגותיו ומחלוקותיו – כולו נפשו מתקוממת נגד מדיניות הנסיגה של הממשלה. כי הצבא יודע מה פירוש הדבר לתכנן מצבע כזה מה פירוש הדבר להכין מבצע כזה, מה פירוש הדבר להוציא לפועל מבצע כזה, מה פירוש הדבר החזרת המצב לקדמותו, בשלומותה או אפילו בחלקה המכריע. ואף על פי כן, אנו אומרים, מתוך הנאמנות לאמונתנו בחוק העליון של מדינה חפשית: צבא ישראל חייב למלא גם את הפקודה השואתית הזאת של ממשלתו. כל עוד לממשלה הזאת יש רוב בבית הנבחרים – היא המוסמכת לתת פקודות לצבאנו, וצבאנו, עם כל התקוממות הנפש שלו, חייב למלא אחרי פקודות אלו. ואני אומר את הדברים האלה לא למען ביטוחנו העצמי בעתיד. יש לנו יסוד להניח ולהאמין כי כאשר יעקב מרידור יהיה שר הבטחון בישראל; כאשר אנו נרכיב ממשלה בישראל וידידי האהוב יהיה שר הבטחון בישראל – לא תינתנה ע"י ממשלה זו שום שקודות לצבאנו שתקוממנה את נפשו. ולכן, מה שאמרתי איננו בא לבטח את עצמנו פן, אם אנו נהיה בממשלה וניתן פקודה שתעורר מרירות בלב הצבא, הוא יצטרך למלא את הפקודה ומשום כך אנו אומרים עכשיו שעל צבא ישראל למלא גם את פקודת הנסיגה. לא לא לשם ביטוח עצמי, אלא מתוך אמונה מוחלטת שזהו Suprema Lex של רפובליקה חפשית: השלטון האזרחי, כל עוד נתמך ע"י הרוב בבית הנבחרים,] כפי שבא בתנאים המיוחדים שלנו לידי ביטוי ע"י הצבעת העם – הוא המוסמך לתת פקודות לצבא, והצבא חייב למלא אחריהן...הצבא חייב למלא אחרי פקודת הממשלה. ראש המטה, העומד בראש הצבא, חייב למלא אחרי פקודות הממשלה. אבל משמעת – כך למדנו בבית המדרש של הוגה-הרעיון בישראל לחידוש הצבא העברי, מורנו ורבנו זאב ז'בוטינסקי – משמעת אפילו צבאית אין פירושה עבדות או השתעבדות. למלא אחרי הפקודה - כן, אבל אם הפקודה הזאת מקוממת את נפשך, אם אתה יודע שהיא לא רק הרת אסונות אלא מולידת אסונות – מלא את הפקודה, והסק את המסקנה, ואמור: אני מודיע, כי אינני יכול לשאת באחריות עבור מדיניות אומללה זו...